SEBA Bank bitcoin əsaslı məhsul buraxdı

Isveçrənin SEBA Bank AG bitcon bazasında yeni innovativ investisiya məhsulunu təqdim etdi. Bankın 24 iyun tarixində elan etidiyi və Dual Currencу Certificate adlı bank məhsulu investorlara bitcoin-in qiymətinin volatilliyindən faydalanmağa imkan yaradacaq. BTC/USD sertifikatı, bitcoin-in qiymətinin artması və ya enməsini gözləyən investorlar üçün bir endirim sertifikatıdır (Discount Certificate). Sertifikat bitcoin-in faktiki qiyməti əsasında 3 həftə ərzində bağlanmaq şərti ilə verilir. Bitcoin-in qiyməti ödəmə müddətinin sonunda icra qiymətinə bərabərdirsə və ya daha çox olarsa investor 3,23% qazancı əldə edəcək. Əgər ödəmə müddətinin sonunda qiymət icra qiymətindən aşağı olarsa investor vəsaitini itirəcək.

Leave a Reply