“Startap” şəhadətnaməsi nədir?

“Startap” şəhadətnaməsi gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə istehsal olunan, innovativ təşəbbüsə əsaslanan, rəqabətqabiliyyətli, eləcə də digər startap məhsulu ilə eynilik təşkil etməyən məhsul istehsalı üçün təqdim edilir. “Startap” şəhadətnaməsini alan sahibkarlıq subyektləri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq şəhadətnaməni aldıqları tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edilir.

“Startap” şəhadətnaməsi Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar 2021-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Startapın müəyyən olunması meyarları”-na əsasən Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) tərəfindən verilir. “Startap” (startup) şəhadətnaməsini əldə etmək üçün müraciətə 30 gün müddətində baxılır və qiymətləndirilməsi üçün Ekspertlər Şurasına təqdim olunur. Ekspertlər Şurasının rəyi əsasında KOBİA “Startap” şəhadətnaməsinin verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edir. Ekspertlər Şurasında İqtisadiyyat, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirliklərinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, Əqli Mülkiyyət Agentliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələri və müstəqil ekspertlər təmsil olunur.

Müraciətlər KOBİA-ya yazılı formada (Ünvan: AZ1069, Bakı şəhəri, Atatürk prospekti, 134) və ya elektron qaydada (info@smb.gov.az) təqdim edilməlidir. Müraciət etmək üçün müvafiq ərizə forması və lazım olan digər sənədlər barədə məlumatlarla bu linkdə tanış olmaq olar.

“Startap” şəhadətnaməsini əldə etmək üçün müraciət edən şəxslərə dair meyarlar aşağıdakılardır: 

  • mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olması; 
  • orta və (və ya) iri sahibkarlıq subyekti olan təsisçilərin hüquqi şəxsdə payının 49 faizdən çox olmaması; 
  • rezident vergi ödəyicisi olması.

Ərizəçilərin təqdim edəcəyi məhsula (xidmətə) dair meyarlar aşağıdakılardır: 

  • məhsulun (xidmətin) gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə istehsal olunması; 
  • innovativ təşəbbüsə əsaslanan olması:  1. mövcud istehsal və ya xidmət proseslərinin yeni formada təşkili ilə əlavə dəyərin yaradılması; 2. yeni texnologiyanın tətbiqi ilə əlavə dəyərin formalaşması; 
  • rəqabətqabiliyyətli olması; 
  • qısamüddətli (3 ilədək) perspektivdə yaradılan məhsula (xidmətə) olan tələbin əsaslandırılmış formada artımının proqnozlaşdırılması; 
  • digər startap məhsulu (xidməti) ilə eynilik təşkil etməməsi.

Müəllif:  Elnur Quliyev

Leave a Reply